نیک کنفرانس

پایگاه ثبت رویدادهای علمی (کنفرانس ها و سمینار ها)

درباره ما

پایگاه نیک کنفرانس با هدف نشر وترویج و اشاعه اطلاعات علمی، گسترش و ارتقای خدمات اطلاع رسانی به محققان، سرعت بخشیدن به کاوش های علمی و افزایش اثربخشی تحقیقات در کشور، راه‌اندازی گردید. دبیران همایش و کنفرانس ها و سایر رویدادهای علمی میتوانند اطلاعات رویداد خود را جهت اطلاع علاقه مندان در این پایگاه ثبت نمایند.