نیک کنفرانس

پایگاه ثبت رویدادهای علمی (کنفرانس ها و سمینار ها)

علوم انسانی واجتماعی :: حقوق

  • کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم انسانی و فرهنگ ایرانی اسلامی

    کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم انسانی و فرهنگ ایرانی اسلامی
    از تمامی پژوهشگران، اساتید، صاحب نظران، مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه یافته های ارزشمند خود با توجه به محورهای برگزاری این رویداد نسبت به شرکت و ارائه مقاله اقدام نمایند. اطلاعات بیشتر این رویداد در ادامه مطلب ...