نیک کنفرانس

پایگاه ثبت رویدادهای علمی (کنفرانس ها و سمینار ها)

مهندسی وعلوم پایه :: انرژی ها نو وپاک

  • هفتمین همايش بین المللی معماری،مرمت شهرسازی ومحیط زیست پایدار

    هفتمین همايش بین المللی معماری،مرمت شهرسازی ومحیط زیست پایدار
    از تمامی پژوهشگران، اساتید، صاحب نظران، مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه یافته های ارزشمند خود با توجه به محورهای برگزاری این رویداد نسبت به شرکت و ارائه مقاله اقدام نمایند. اطلاعات بیشتر این رویداد در ادامه مطلب ...
  • نهمین همایش و نمایشگاه ملی محیط زیست و بحران های پیش رو

    نهمین همایش و نمایشگاه ملی محیط زیست و بحران های پیش رو
    از تمامی پژوهشگران، اساتید، صاحب نظران، مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه یافته های ارزشمند خود با توجه به محورهای برگزاری این رویداد نسبت به شرکت و ارائه مقاله اقدام نمایند. اطلاعات بیشتر این رویداد در ادامه مطلب ...