نیک کنفرانس

پایگاه ثبت رویدادهای علمی (کنفرانس ها و سمینار ها)

مهندسی وعلوم پایه :: بیمه

  • دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

    دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
    از تمامی پژوهشگران، اساتید، صاحب نظران، مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه یافته های ارزشمند خود با توجه به محورهای برگزاری این رویداد نسبت به شرکت و ارائه مقاله اقدام نمایند. اطلاعات بیشتر این رویداد در ادامه مطلب ...
  • اولین همایش ملی یافته‌های نوین در مطالعات مدیریت مالی

    اولین همایش ملی یافته‌های نوین در مطالعات مدیریت مالی
    از تمامی پژوهشگران، اساتید، صاحب نظران، مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه یافته های ارزشمند خود با توجه به محورهای برگزاری این رویداد نسبت به شرکت و ارائه مقاله اقدام نمایند. اطلاعات بیشتر این رویداد در ادامه مطلب ...