نیک کنفرانس

پایگاه ثبت رویدادهای علمی (کنفرانس ها و سمینار ها)

مهندسی وعلوم پایه

  • نخستین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

    نخستین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
    از تمامی پژوهشگران، اساتید، صاحب نظران، مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه یافته های ارزشمند خود با توجه به محورهای برگزاری این رویداد نسبت به شرکت و ارائه مقاله اقدام نمایند. اطلاعات بیشتر این رویداد در ادامه مطلب ...
  • چهارمین همایش بین المللی وهفتمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران

    چهارمین همایش بین المللی وهفتمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران
    از تمامی پژوهشگران، اساتید، صاحب نظران، مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه یافته های ارزشمند خود با توجه به محورهای برگزاری این رویداد نسبت به شرکت و ارائه مقاله اقدام نمایند. اطلاعات بیشتر این رویداد در ادامه مطلب ...