نیک کنفرانس

پایگاه ثبت رویدادهای علمی (کنفرانس ها و سمینار ها)

ثبت رویداد

جهت ثبت رویداد خود ابتدا می بایست از طریق لینک ذیل در وب سایت عضو شوید.

جهت عضویت کلیک نمایید.

پس از ورود به سامانه میتوانید رویداد خود را ثبت نمایید تا پس از بررسی کارشناسان در پایگاه ثبت گردد.